پرداخت اینترنتی وجوه شهریه

 

دانش آموز گرامی جهت پرداخت شهریه از طریق اینترنت می توانید به درگاه زیر مراجعه و نسبت به پرداخت وجه شهریه اقدام نمایید

 

درگاه پرداخت آموزش از راه دور دانشمند

 

 

مدرسه آموزش از راه دور الکترونیکی دخترانه دانشمند