نمونه سوالات امتحان نهایی پایه دوازدهم

آموزش از راه دور الکترونیکی دختـرانه دانشمنــد

 

نمونه سوالات درس دینی 3 (پایه دوازدهم)

نمونه سوالات درس هندسه 3 ( پایه دوازدهم

نمونه سوالات درس ریاضی 3 ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات درس فیزیک 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس جامعه شناسی  3 دوازدهم

نمونه سوالات درس فارسی 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس حسابان 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس زیست  3 دوازدهم

نمونه سوالات درس علوم و فنون 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس زبان خارجه 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس شیمی 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس عربی 3  رشته ریاضی و تجربی

نمونه سوالات درس عربی 3 علوم انسانی

نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته

نمونه سوالات درس ریاضی و آمار 3 دوازدهم

نمونه سوالات درس سلامت و بهداشت

نمونه سوالات درس جغرافیا 2

نمونه سوالات درس علوم اجتماعی  رشته ریاضی

 نمونه سوالات درس علوم اجتماعی رشته علوم تجربی