دانش آموزان با شرایط خاص :

 

1 فرزندان شهدا

2 فرزندان جانبازان و ایثارگران

3- خانواده کمیته امداد

5 خانواده بهزیستی

6 دانش آموزان بی سرپرست یا بدسرپرست

7- رتبه های برتر علمی

8 رتبه های برتر در مسابقات

این افراد باید هنگام ثبت نام مدارک لازم را جهت ثبت در پرونده و استفاده از امتیاز تخفیف شهریه به آموزشگاه ارائه دهند .

تخفیف شهریه (تا سقف 50 درصد) با تصویب شورای مدرسه و تایید موسسه از زمان ارائه مدارک انجام می شود . (تاریخ درج خبر : 01/07/1399)