قابل توجه دانش آموزان عزیز

بدینوسیله برنامه کلاس های آموزشی در بستر نرم افزار آدوبی کانکت و شاد طبق جدول زیر تشکیل خواهد شد .  شرکت در کلاس ها  الزامی نیست . دانش آموزان عزیز می توانند با مراجعه به بخش آموزش مجازی وب سایت آموزشگاه در کلاس شرکت نمایند . جهت شرکت در کلاس ها دریافت کلمه نام کاربری و کلمه عبور از آموزشگاه الزامی است .

برنامه کلاسی زیر در بازه زمانی 29 آبانماه لغایت 13 آذرماه  1402 از طریق ادوبی کانکت و شبکه شاد خواهد بود . ادامه کلاس ها از 14 آذرماه تا 30 آذرماه مجددا اطلاع رسانی خواهد شد .

دانش آموزان خارج از کشور مشکلات احتمالی را از طریق واتساپ به آموزشگاه اعلام فرمایند .

برنامه آموزشی کلاس ها  در سامانه آموزش مجازی (LMS)

 ( شروع کلاس ها در lms از تاریخ 20 آبانماه خواهد بود)

ایام هفته

ساعات برگزاری کلاس

14-16

16-18

18-20

شنبه

علوم و فنون ادبی3

فیزیک 3

شیمی3

یکشنبه

ریاضی3 تجربی

ریاضی 2 تجربی

ریاضی آمار3

دوشنبه

جغرافیا2

فیزیک 2

عربی1

سه شنبه

علوم و فنون ادبی1

فیزیک 1

عربی2

پنجشنبه

علوم و فنون ادبی 2

شیمی 2

عربی 3

 

برگزاری کلاس ها در شبکه شاد

ایام هفته

ساعات برگزاری کلاس

14-16

16-18

18-20

شنبه

عربی1 کاردانش

عربی2 کاردانش

عربی3 کاردانش

یکشنبه

فلسفه

منطق

عربی 1 (انسانی)

دوشنبه

زبان خارجه 1

زبان خارجه 2

زبان خارجه 3

سه شنبه

فارسی 1

فارسی 2

فارسی3

پنجشنبه

آمادگی دفاعی

نگارش 3

اخلاق حرفه ای

 

کلاس ها در هفته اول و دوم  تماما حضوری خواهد بود . کلاس رفع اشکال از طریق کانال های مدرسه و سایت آموزشگاه اطلاع رسانی خواهد شد .