اخبار مدرسه :

 

-        ثبت نام پایه دوازدهم نظری تا 17 دیماه ادامه دارد.

-        برنامه امتحانات نهایی از دوم دیماه تا 27 دیماه

-        بعلت شیوع کرونا سعی کنید از طریق سایت خدمات آموزشی و اداری را پیگیری فرمایید .