میزان شهریه و هزینه تحصیل برابر اعلام وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 1401-1400

 

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

شهریه ثابت( ریال)

شهریه متغیر(ریال)

به ازای هر جلسه 90 دقیقه ای آموزش

شهریه ثابت(ریال)

شهریه متغیر(ریال)

به ازای هر جلسه 90 دقیقه ای آموزش

ثابت نیمسال

ثابت تابستان

عادی

الکترونیکی

ثابت نیمسال

ثابت تابستان

عادی

الکترونیکی

1300000

65000

370000

410000

150000

1300000

650000

390000

430000

170000

 

پرداخت شهریه به صورت نقد و اقساط و برای دانش آموزان برتر و در  شرایط خاص دارای تخفیف می باشد .