به نام خدا

بازديد كارشناسان حوزه وزارتي و استاني و نمايندگان مدارس آموزش از راه دور استان هرمزگان از مدرسه آموزش از راه دور دانشمند

در تاريخ دهم آذرماه سال يك هزار و سيصد و نود هشت خورشيدي كارشناسان  و مسوولان حوزه وزارتي آموزش از راه دور  به همراه نمايندگان و ميهمانان مدارس آموزش از راه دور استان هرمزگان  و و مسئولان مدارس آموزش از راه دور  استان خراسان رضوي و ناحيه هفت مشهد در مدرسه آموزش از راه دور الكترونيكي دانشمند ناحيه 7 حضور يافتند و  ضمن بازديد از مدرسه و كنترل فرايندهاي آموزشي و اداري ضمن بيان تجربيات خويش راهكارهاي مفيدي براي ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان ارائه فرمودند . جلسه در ساعت 7 عصر با ذكر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) پايان يافت .

شايسته است از طرف آموزشگاه از حسن نظر و ارائه راهنمايي هاي تيم بازديد كننده تشكر و سپاسگزاري نماييم  .

با احترام – موسس و مدير آموزشگاه دانشمند